Keuringen

PPMO

Risico’s in kaart brengen

PPMO staat voor Periodiek Preventief Medisch Onderzoek en is bedoeld om inzicht te geven in de belastbaarheid van de medewerker en doen een uitspraak over de ontwikkeling van de belastbaarheid in de toekomst. De keuringen zijn verplicht voor medewerkers in de functie van manschap A, manschap B en bevelvoerder zoals vermeld in het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s, zowel voor vrijwilligers als beroeps. Dit omdat deze testen de functionele eisen als uitgangspunt nemen (conform de Wet op de Medische Keuringen) en deze voor vrijwilligers en beroeps gelijk zijn.

Het doel van het PPMO is om vast te stellen dat repressief brandweerpersoneel zonder gevaar voor zichzelf, voor collega’s en voor anderen hun werk kunnen doen.

PPMO wie en wanneer?

  • Het PPMO is verplicht voor iedereen in een repressieve functie;
  • Omdat de test is gekoppeld aan de functie, zijn de eisen gelijk voor iedereen gelijk (man/vrouw, jong/ouder, vrijwilliger/beroeps);
  • Het PPMO wordt eenmaal per 4 jaar afgenomen, wanneer u boven de 40 jaar bent eenmaal per 2 jaar en wanneer u boven de 50 jaar bent eenmaal per jaar;
  • Indien u voor de functie van OvD of AGS wordt gekeurd, dan hoeft u alleen de traplooptest te doen en geen brandbestrijdingstest.
  • Indien u voor de functie van HOvD of CvD wordt gekeurd, dan hoeft u geen brandbestrijdingstest en traplooptest te doen.

PPMO wat is het?

  • Het PPMO voor repressief brandweerpersoneel is een gevalideerde test conform de Wet op de Medische Keuringen;
  • De test is gebaseerd op bijzondere functie eisen, waaronder: klauteren en klimmen, hurken, knielen en kruipen, tillen, energetische belasting, zicht, gehoor, verhoogde waakzaamheid en emotionele piekbelasting;
  • De testen bestaan uit een online signaalvragenlijst, enkele biometrische onderzoeken en twee functionele fysieke testen; de brandbestrijdingstest en de traplooptest.


De doorlooptijd van het PPMO is ongeveer 120 minuten.

Privacy Reglement

Alle medische keuringen bij KLM Health Services worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders. Hiermee wordt de privacy van de individuele medewerker in het kader van Preventief Medisch Onderzoek gewaarborgd.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van KLM Health Services.